Лабораторія випробування матеріалів

Випробування масла

Лабораторія випробування матеріалів НІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС» надає послуги з виконання випробувань трансформаторних масел, целюлозних матеріалів, гуми, сорбентів тощо.

Масло як інформаційне середовище містить інформацію про всі процеси, які відбуваються в трансформаторі, та дозволяє виявити і оцінити ступінь небезпеки дефектів майже всіх його вузлів і систем.

У висновку за результатами випробувань трансформаторного масла даються рекомендації щодо заходів, необхідних для продовження експлуатації тран-сформатора, термінам і об’ємам ремонтних робіт, якщо вони потрібні.

Перелік випробувань, що проводяться в лабораторії, включає в себе показники:

 • Колір
 • Кислотне число
 • Вміст водорозчинних кислот
 • Вміст антиокислювальної присадки (іонол)
 • Густина
 • В’язкість кінематична (в т.ч. і при мінусовій температурі)
 • Вологовміст масла
 • Температура спалаху в закритому тиглі
 • Вміст механічних домішок (кількісне і якісне визначення)
 • Тангенс кута діелектричних втрат
 • Пробивна напруга
 • Випробування корозійного впливу на пластинку з міді (двома методами)
 • Стабільність проти окислення
 • Хроматографічний аналіз розчинених в маслі газів (11 газів включно з визначен-ням «важких» вуглеводневих газів: пропан, пропилен і 1-бутен)
 • Вміст фуранових сполук (всього 5 похідних фуранового ряду)
 • Вологовміст твердої ізоляції
 • Ступінь полімеризації твердої ізоляції
 • Поверхневий натяг
 • Число омилення
 • Коефіцієнт заломлення
 • Спектральний аналіз масла, що включає розрахунок вмісту ароматичних вуглеводів і продуктів старіння (на довжині хвилі 1754-1667 см-1)
 • Питомий об’ємний опір

Найкраща якість

Відповідність стандартам

Лабораторія успішно пройшла перевірку ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» на визнання технічної компетентності при виконанні випробувань в своїй області діяльності (Свідоцтво № АВ 24-19 від 17.05.2019р.).

Лабораторія в складі підприємства акредитована на відповідність системи якості згідно з вимогами ISO 9001:2015 (Сертифікат SGS HU09/4350 від 04.10.2018р.).

Випробування масла виконуються відповідно до міжнародних стандартів, але при необхідності можуть бути виконані у відповідності з національними стандартами замовника.

Випробування виконуються в рамках
 • Профілактичних випробувань трансформаторного обладнання різної потужності і класів напруги згідно з діючою нормативною документацією
 • Планового періодичного контролю трансформаторного обладнання
 • Комплексних діагностичних випробувань для оцінки технічного стану трансформаторів з метою виявлення дефектів, що перешкоджають нормальній експлуатації, або для підтвердження можливості продовження експлуатації без капітального ремонту, для оцінки залишкового ресурсу целюлозної ізоляції і масла за методиками НІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС»
 • Ремонтних і монтажних робіт
 • Перевірки можливості регенерації та вибір режимів оброблення відпрацьованих масел
 • Експертизи свіжого трансформаторного масла в стані поставки (виробництва ближнього і дальнього зарубіжжя, відомих і невідомих марок) з метою визначення його якості та області застосування
Вгору